WORLD ART FOUNDATION
World Art Foundation stelt zich den doel elk jaar een gedeelte van de opbrengst te besteden aan kleinschalige (kunst)projecten.

SCHENKINGEN
2013
Sinds 2001 heeft World Art Foundation een totaalbedrag van ruim Euro 13500 bijgedragen aan het WALL TO WALL project in Ghana.

2012
Dankzij acties van de SOROPTIMISTCLUB Nijmegen is in 2012 Euro 2500 overgemaakt naar Ghana.
Ook is er een pakket 'WALL TO WALL' brochures ter waarde van Euro 500 opgestuurd.

2010
Schenking WALL TO WALL brochures aan SWOPA ter waarde van Euro 350.


2009
SWOPA Ghana ontvangt Euro 250 aan schilderslinnen.
Schenking WALL TO WALL brochures aan SWOPA ter waarde van Euro 350.

MAULANA school Zimbabwe ontvangt Euro 2000 voor verdere opbouw schoolgebouwen.

MUNDINDO Primary School Zimbabwe ontvangt restant van Euro 700 voor renovatie schoolgebouwen.

2008
Schenking WALL TO WALL brochures aan SWOPA ter waarde van Euro 350.

MAULANA school Zimbabwe ontvangt Euro 1000 voor aanschaf auto voor vervoer van leerlingen.

GEREEDSCHAP donatie ter waarde van Euro 500 voor diverse individuele beeldhouwers in Zimbabwe.


ACHTERGROND WORLD ART FOUNDATION
In 1995 is World Art Foundation opgericht met het doel hedendaagse kunst voortkomend uit culturen en volkeren te promoten.
Aanleiding was de constatering dat veel Europese moderne kunst ge´nspireerd is op Oceanische en Afrikaanse kunstvormen.
De vraag kan gesteld worden waarom de Europese kunstenaars zo ge´nspireerd waren door deze kunstvormen en waarom de kunstvorm op zich nauwelijks of geen aandacht kreeg, en vooral, welke hedendaagse vorm en uiting hebben deze Oceanische en Afrikaanse kunstvormen nu.

Na veel research is de hedendaagse beeldende kunst uit Zimbabwe een eerste belangrijke pijler geworden in het projectmatig aanpakken van meer bekendheid voor deze kunstvorm.

De beeldhouwkunst uit Zimbabwe kenmerkt zich door een aantal specifieke en bijzondere aspecten n.l.

Het is een eigen authentieke kunstvorm die zonder be´nvloeding van andere kunststromingen is ontstaan uit het niets. De cultuur van de Shonastam is het beginpunt geweest in 1958. Het beeldhouwen in steen is opnieuw ontdekt vanuit een houtbewerkingtraditie.
De vormgeving en uitstraling van de beelden zijn gekoppeld aan alle aspecten die het mensenleven in zich kan hebben en die begrijpbaar is voor de beschouwer.
De Afrikaanse cultuur vormt de basis maar heeft grote overeenkomsten met de cultuur van de beschouwer. Dezelfde gevoelens, achtergronden en themaĺs spelen een rol in de taal en uitdrukking van de beelden. Alleen in diverse culturen wordt anders omgegaan met dezelfde elementen. De kunstvorm is hierdoor zeer toegankelijk en vormt een relatie met de beschouwer.
Het is een unieke intu´tieve vorm van beeldhouwen. Er worden door de kunstenaar geen concepten in de vorm van tekeningen of anderszins gemaakt. De steen, in combinatie met de gevoelens van de kunstenaar, zijn de inspiratiebron en bepalen in hoge mate de eind voorstelling van het beeld. Hierbij zijn spirituele gebeurtenissen en diverse verhalen een belangrijk medium voor de kunstenaar.
Mens en dier hebben een bijzondere relatie tot elkaar en zijn een belangrijk thema voor de kunstenaar. Hierbij speelt hun wederzijds belang in de natuurlijke omgeving van Afrika een grote rol.
Alle voor ons bekende kunstvormen zoals figuratie, non figuratie, abstractie en andere vormen komen voor in de beeldhouwkunst van Zimbabwe zonder dat de kunstenaar in beginsel bewust gekozen heeft voor die vorm. Meestal komt hij/ zij er later achter dat hij in zoĺn kunstvorm werkt door contacten met Europeanen en Amerikanen.
In veertig jaar is deze beeldhouwkunst uitgegroeid tot een bijzondere en veelzeggende kunstvorm. Van twee dimensionaal naar drie dimensionaal. Vanuit het vlak naar beweging. Vanuit de Shona cultuur naar hedendaagse ontwerpen. Van zachtsteen naar hardsteen.
De kunstenaars werken voor bijna 100% met handgereedschap en hun techniek is uitmuntend. Door middel van het handwerk houden ze contact met de steen en het uiteindelijke beeld wat groeit uit de steen.
De kunstenaars geven bijzondere waarde aan alle niet materiŰle zaken. Al wat we voelen en denken krijgt een belangrijke plaats in het leven, in het bijzonder de Afrikaanse manier van omgaan met geestvormen, rituelen en familieverhoudingen.

 

Projecten
     
Tengenenge Book
Tengenenge Sculpting and Painting Meer info
     
SWOPA GHANA - WALL TO WALL
Sinds 2001 zet World Art Foundation zich in voor deze vrouwengroep uit het noorden van Ghana. Meer info
     
MUDINDO PRIMARY SCHOOL
Samen met St. Vitus school Well is er geld ingezameld. Meer info
     
MAULANA SCHOOL
Een school voor weeskinderen in Harare, Zimbabwe. Meer info

 

  WAF logo